Chuồn chuồn kim

Đây là chương trình chăm sóc răng miệng theo phương pháp mới được sự thăm khám và chia sẻ từ các bác sĩ đầu ngành trong vấn đề răng miệng của trẻ.