KỶ NIỆM 15 NĂM

25 tháng 11, Năm 2015 đánh dấu chặng đường 15 năm hoạt động của Nha Khoa Đông Dương, hy vọng sẽ được chăm sóc sức khỏe răng miệng của quý khách trong thời gian gần nhất