# DỊCH VỤ ĐƠN VỊ ĐƠN GIÁ (VNĐ)
1 KHÁM
Khám và tư vấn Miễn phí
2 NHA CHU
Cạo vôi răng 2 Hàm 200,000-400,000
Đánh bóng răng 2 Hàm 100,000
Điều trị viêm nướu 2 Hàm 200,000
Nạo túi nha chu, rạch abces Răng 300,000
3 NHỔ RĂNG
Răng sữa (bôi tê) Răng Miễn phí
Răng sữa, răng dư ở trẻ em(chích tê) Răng 120,000
Răng vĩnh viễn (răng nanh, răng cửa, răng trong, chân răng) Răng 500,000-1,000,000
Răng khôn Răng 1,000,000-2,000,000
Cắt chóp , nạo nang quanh chóp Răng 1,500,000
Cắt lợi trùm Răng 300,000
Cắt lợi trùm (bằng tia laser) Răng 600,000
4 CHỮA RĂNG
Nội nha (chữa tủy) răng sữa Răng 600,000
Nội nha (chữa tủy) bao gồm đặt chốt kim loại và trám kết thúc Răng 1,000,000-1,700,000
Gắn chốt kim loại+trám kết thúc Răng 400,000
Gắn chốt thuỷ tinh Răng 700,000
Trám răng sau chữa tủy (bể) Răng 300,000
Trám răng sữa Xoang 200,000-250,000
Trám răng vĩnh viễn Xoang 300,000-400,000
Trám cổ răng Xoang 300,000-400,000
Trám kẽ răng Kẽ 500,000
Đắp mặt Răng 500,000
Trám răng mẻ góc, cạnh Răng 300,000-400,000
2 xoang sâu trên một răng Răng 500,000
5 PHỤC HÌNH, THÁO LẮP
Răng Excellent Răng 800,000
Răng Mỹ Răng 600,000
Răng VN Răng 400,000
Toàn hàm Excellent 1 hàm 10,000,000
Toàn hàm Mỹ 1 hàm 8,000,000
Tòan hàm VN 1 hàm 5,000,000
Khung Khung 3,000,000-4,000,000
hàm 500,000
Móc thẩm mỹ 500,000
Tấm lưới Tấm 1,000,000-1,500,000
Hàm nhựa dẻo Nền 3,000,000-3,500,000
Đệm hàm nhựa nấu Hàm 800,000
6 PHỤC HÌNH, CỐ ĐỊNH
Răng tạm cánh dán nhựa Răng 1,000,000
Răng tạm cánh dán sứ Răng 1,500,000
Tháo, cắt cầu mão Răng 250,000
Cùi giả Ni-Cr Răng 400,000
Cùi giả Titan Răng 1,000,000
Mão tạm Răng 100,000
Tái tạo cùi răng bằng composite Răng 300,000
Răng sứ cercon HT Răng 6,000,000
Răng sứ Kim loại Ni-Cr Răng 1,500,000
Răng sứ Kim loại Titan Răng 2,800,000
Răng sứ Zolid Răng 4,500,000
Gắn lại răng sứ Răng 300,000
Răng sứ thẩm mỹ Zolid/ Zirconia Răng 5,500,000
Mặt dán sứ Veneer Răng 6,500,000
7 TẨY TRẮNG RĂNG
Tẩy trắng răng tại chỗ 2 hàm 2,500,000
Tẩy trắng răng tại nhà (1 cặp máng tẩy+2 ống thuốc) 2 hàm 1,200,000
1 cặp máng tẩy 2 hàm 700,000
Thuốc tẩy Ống 300,000
8 CHỈNH NHA (NIÊNG RĂNG)
Điều trị khớp cắn (máng nhai) máng 2,000,000
Mắc cài kim loại 2 hàm 30,000,000
Mắc cài sứ 2 hàm 40,000,000
Hàm duy trì (làm mới có theo dõi 6 tháng) 2 hàm 4,000,000
Nông hàm Răng 6,000,000
Hàm duy trì sau chỉnh nha 2 hàm 2,000,000
9 CẤY GHÉP
Cấy ghép - Implant (gồm phục hình sứ) 1 trụ tùy theo loại implant
Ghép xương Răng 4,500,000
Ghép xương+ nâng xoang Răng 6,000,000
Tháo implant 1 trụ 1,000,000
Lưu ý :
1. Khi cấy ghép sẽ tính theo tỷ giá tại thời điểm cấy
2. Vui lòng liên hệ: (028)22465296 để biết thêm thông tin
3. Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT